Sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 za 2018.

Sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 za 2018 rok znajduje się na stronie www.bipmzoorypin.rbip.mojregion.info w zakładce „Sprawozdania Finansowe.

Informacje

Rejestr zmian